Skjærven, R. (2017). En kvinnes reproduksjon og hennes livslengde – er der noen sammenheng?. Norsk Epidemiologi, 27(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2404