HÃ¥berg, S. E., Ebbing, M., & Stoltenberg, C. (2017). Nasjonale registerkilder i epidemiologisk forskning. Norsk Epidemiologi, 27(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2403