Klungsøyr, K. (2017). Medfødte misdannelser med basis i Medisinsk fødselsregister; tidstrender og mulige sammenhenger. Norsk Epidemiologi, 27(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2401