Olsen, J. (2017). Løbende nationale reproduktionsregistre og ad hoc data. Norsk Epidemiologi, 27(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2400