Bjordal, J. M., Klovning, A., & Slørdal, L. (2009). Evaluering av medisinsk behandling: Hva vet vi, og hvordan bør kunnskapen håndteres?. Norsk Epidemiologi, 18(2). https://doi.org/10.5324/nje.v18i2.24