Cnattingius, S. (2017). Moderns övervikt och fetma och risker för barnet. Norsk Epidemiologi, 27(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2399