Markestad, T. (2017). Det ekstremt for tidlig fødte barnet; hvordan går det?. Norsk Epidemiologi, 27(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2398