Irgens, L. M. (2017). Medisinsk fødselsregisters fødsel og senere vekst; noen observasjoner og refleksjoner fra hornet på veggen. Norsk Epidemiologi, 27(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2395