-, .-. (2017). Innhold. Norsk Epidemiologi, 27(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2393