Wergeland, E., Gjertsen, F., & Lund, J. (2016). Mangelfull overvåking av skadedødsfall i norsk landbasert arbeidsliv. Norsk Epidemiologi, 26(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v26i1-2.2024