Ringerike, T., Glenton, C., Vist, G. E., Jamtvedt, G., & Nylenna, M. (2013). Tolker leserne forskningsresultater i trĂ¥d med forfatternes intensjoner?. Norsk Epidemiologi, 23(2). https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1650