Austvoll-Dahlgren, A., & Johansen, M. (2013). Pasienten som medvirker og kunnskapshåndterer. Norsk Epidemiologi, 23(2). https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1649