Fure, B., Ormstad, S. S., Vang, V. J., Lauvrak, V., Frønsdal, K. B., Skår, Åse, & Arentz-Hansen, H. (2013). Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehus. Norsk Epidemiologi, 23(2). https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1640