Fure, B., Lauvrak, V., Arentz-Hansen, H., Skår, Åse, Ormstad, S. S., Vang, V. J., & Frønsdal, K. B. (2013). Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenesten. Norsk Epidemiologi, 23(2). https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1639