Vist, G. E., Sæterdal, I., Vandvik, P. O., & Flottorp, S. A. (2013). Gradering av kvaliteten på dokumentasjonen. Norsk Epidemiologi, 23(2). https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1637