Smedslund, G. (2013). Metaanalyse. Norsk Epidemiologi, 23(2). https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1636