Andersen, B. J., Johansen, R., & Nord, E. (2011). Undervisningsprogram i videregående skoler om psykiske plager: Effekter på elevers hjelpsøking og psykiske helse. Norsk Epidemiologi, 20(1). https://doi.org/10.5324/nje.v20i1.1292