Andersen, B. J. (2011). Effekter av program i skolen for å forebygge psykiske plager. Norsk Epidemiologi, 20(1). https://doi.org/10.5324/nje.v20i1.1291