(1)
Lande, B.; Andersen, L. F.; Bærug, A.; Trygg, K.; Lund-Larsen, K.; Bjørneboe, G.-E. A. Valg Av Metode for En Landsrepresentativ undersøkelse Av Kostholdet Blant Sped- Og småbarn I Norge - Spedkost Og Småbarnskost. Nor J Epidemiol 2009, 10.