(1)
Johansson, L. OvervÄking Av Norsk Kosthold - Metoder Og Resultater. NJE 2009, 10.