(1)
Hofvind, S. .; Mangerud, G.; Holen, Åsne S.; Ursin, G. Overdiagnostikk – Eksemplifisert Ved Mammografiscreening . Nor J Epidemiol 2022, 30.