(1)
Larsen, I. K.; Møller, B.; Ursin, G.; Robsahm, T. E. Krefttrender I Norge I Perioden 1953–2021. Nor J Epidemiol 2022, 30.