(1)
Meyer, H. E. Lårhalsbrudd Og kroppshøyde. Nor J Epidemiol 2009, 7.