(1)
Christophersen, A. S.; Skur, S. Kjøring Med Mistanke Om Påvirkning Av Andre Rusmidler Enn Alkohol. NJE 2009, 6.