(1)
Nafstad m.fl., P. Problemer Med å måle Eksponering for Passiv røyking Blant Barn. Nor J Epidemiol 2009, 5.