(1)
Ebbing, M. En Fornyet Informasjonsmodell for Medisinsk fødselsregister. Nor J Epidemiol 2017, 27.