(1)
Ebbing, M. En Fornyet Informasjonsmodell for Medisinsk Fødselsregister. NJE 2017, 27.