(1)
Kristensen, P. Medisinsk fødselsregister I miljøovervåkingen – Muligheter Og Begrensninger. Nor J Epidemiol 2017, 27.