(1)
Ebbing, M. Fødsler I Norge 1967-2016 – Noen nøkkeltall. Nor J Epidemiol 2017, 27.