(1)
Irgens, L. M. Medisinsk fødselsregisters fødsel Og Senere Vekst; Noen Observasjoner Og Refleksjoner Fra Hornet På Veggen. Nor J Epidemiol 2017, 27.