(1)
Irgens, L. M. Medisinsk Fødselsregisters Fødsel Og Senere Vekst; Noen Observasjoner Og Refleksjoner Fra Hornet På Veggen. NJE 2017, 27.