(1)
Wergeland, E.; Gjertsen, F.; Lund, J. Mangelfull overvåking Av skadedødsfall I Norsk Landbasert Arbeidsliv. Nor J Epidemiol 2016, 26.