(1)
Ringerike, T.; Glenton, C.; Vist, G. E.; Jamtvedt, G.; Nylenna, M. Tolker Leserne Forskningsresultater I trĂ¥d Med Forfatternes Intensjoner?. Nor J Epidemiol 2013, 23.