(1)
Flottorp, S.; Aakhus, E. Implementeringsforskning: Vitenskap for Forbedring Av Praksis. Nor J Epidemiol 2013, 23.