(1)
Denison, E. Kunnskapsbasert Folkehelse – Eksempel Fysisk Aktivitet. Nor J Epidemiol 2013, 23.