(1)
Fure, B.; Lauvrak, V.; Arentz-Hansen, H.; Skår, Åse; Ormstad, S. S.; Vang, V. J.; Frønsdal, K. B. Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte På Overordnet Nivå I Helsetjenesten. Nor J Epidemiol 2013, 23.