(1)
Nerhus, K. A.; Anderssen, S. A.; Lerkelund, H. E.; Kolle, E. Sentrale Begreper Relatert Til Fysisk Aktivitet: Forslag Til Bruk Og forståelse. Nor J Epidemiol 2011, 20.