(1)
Andersen, B. J. Effekter Av Program I Skolen for å Forebygge Psykiske Plager. NJE 2011, 20.