[1]
Graff-Iversen, S. 2009. 40 år gamle kvinner som bruker hormonregimer – sunne utvalg eller risikogrupper?. Norsk Epidemiologi. 11, 1 (Nov. 2009). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v11i1.538.