[1]
Lande, B., Andersen, L.F., Bærug, A., Trygg, K., Lund-Larsen, K. and Bjørneboe, G.-E.A. 2009. Valg av metode for en landsrepresentativ undersøkelse av kostholdet blant sped- og småbarn i Norge - Spedkost og Småbarnskost. Norsk Epidemiologi. 10, 1 (Nov. 2009). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v10i1.513.