[1]
Johansson, L. 2009. OvervÄking av norsk kosthold - metoder og resultater. Norsk Epidemiologi. 10, 1 (Nov. 2009). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v10i1.512.