[1]
Grimsrud, T.K. 2022. Samle, telle, regne, fortolke – tilbakeblikk på Kreftregisterets statistikkproduksjon og forskning gjennom 70 år. Norsk Epidemiologi. 30, 1-2 (Oct. 2022). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v30i1-2.4989.