[1]
Hofvind, S. , Mangerud, G., Holen, Åsne S. and Ursin, G. 2022. Overdiagnostikk – eksemplifisert ved mammografiscreening . Norsk Epidemiologi. 30, 1-2 (Oct. 2022). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v30i1-2.4981.