[1]
Larsen, I.K., Møller, B., Ursin, G. and Robsahm, T.E. 2022. Krefttrender i Norge i perioden 1953–2021. Norsk Epidemiologi. 30, 1-2 (Oct. 2022). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v30i1-2.4971.