[1]
L√łken, E.B. and Solvoll, K. 2009. Kan kostholdsdata fra hjerte- karunders√łkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?. Norsk Epidemiologi. 7, 2 (Oct. 2009). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v7i2.401.