[1]
Grimsmo, A. 2009. Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol. Norsk Epidemiologi. 6, 1 (Oct. 2009). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.339.