[1]
Beylich m. fl, K.-M.B. m. fl 2009. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring. Norsk Epidemiologi. 6, 1 (Oct. 2009). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.333.