[1]
Kvernmo, S. and Sæterhaug Bye, R. 2019. Forekomsten av angst- og depresjonssymptomer hos samiske og ikke-samiske elever i videregående skole i Finnmark i 1994 og 2014. Norsk Epidemiologi. 28, 1-2 (May 2019). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v28i1-2.3047.