[1]
Pernanen, K. 2009. Alkohol, andre rusmidler og vold i epidemiologisk perspektiv. Norsk Epidemiologi. 6, 1 (Oct. 2009). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.272.