[1]
Nafstad m.fl., P. 2009. Problemer med å måle eksponering for passiv røyking blant barn. Norsk Epidemiologi. 5, 2 (Oct. 2009). DOI:https://doi.org/10.5324/nje.v5i2.260.